6 listopada 2019 roku at 11:55 pm

When smashing monuments, save the pedestals - they always come in handy.

🇵🇱
(pl) Burząc pomniki, oszczędzajcie cokoły. Zawsze mogą się przydać.
 6 listopada 2019 roku at 11:53 pm

"I will just wag my finger at him", he said, putting it on the trigger.

🇵🇱
(pl) „Pogrożę mu tylko palcem” - rzekł, kładąc go na cynglu.
 6 listopada 2019 roku at 11:49 pm

I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit".

🇵🇱
(pl) Wolę napis: „Wstęp wzbroniony”, aniżeli: „Wyjścia nie ma”.
 6 listopada 2019 roku at 11:48 pm

You must first have a lot of patience to learn to have patience.

🇵🇱
(pl) Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć.
 6 listopada 2019 roku at 3:28 am

I rebel — therefore we exist.

🇵🇱
(pl) Buntuję się, więc jestem.
 6 listopada 2019 roku at 3:28 am

Can one be a saint without God?, that's the problem, in fact the only problem, I'm up against today.

🇵🇱
(pl) Być świętym bez Boga - oto jedynie prawdziwy problem, jaki znam.
 6 listopada 2019 roku at 3:27 am

The evil that is in the world always comes of ignorance [...].

🇵🇱
(pl) Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy.
 6 listopada 2019 roku at 3:27 am

The struggle toward the peaks is itself enough to fill a man's heart.

🇵🇱
(pl) Samo wdzieranie się na szczyt wystarczy, by wypełnić serce człowieka.
 6 listopada 2019 roku at 3:26 am

Those who lack the courage will always find a philosophy to justify it.

🇵🇱
(pl) Zawsze znajdzie się odpowiednia filozofia do braku odwagi.
 6 listopada 2019 roku at 3:24 am

As a remedy to life in society I would suggest the big city. Nowadays, it is the only desert within our means.

🇵🇱
(pl) Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna.
 6 listopada 2019 roku at 3:23 am

In the midst of winter, I found there was, within me, an invincible summer.

🇵🇱
(pl) Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato.
 5 listopada 2019 roku at 11:15 pm

[...] growth for growth’s sake is the logic of a cancer cell.

🇵🇱
(pl) [...] wzrost dla samego wzrostu to logika komórki rakowej.
 5 listopada 2019 roku at 11:13 pm

[...] sometimes it's easier to take responsibility for the dead instead of the living.

🇵🇱
(pl) [...] czasami łatwiej jest brać na siebie odpowiedzialność za martwych niż za żywych.
 5 listopada 2019 roku at 2:46 am

You shall have no other gods before me. Every dictator's command to his subjects, of course.

🇵🇱
(pl) „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Oczywisty nakaz każdego dyktatora dla poddanych.
 5 listopada 2019 roku at 2:46 am

You should never let friends, family or employees owe you money, [...]. Never.

🇵🇱
(pl) Nigdy nie możesz pozwolić, by przyjaciele, krewni i pracownicy byli ci winni pieniądze, [...]. Nigdy.

Good afternoon!

We want to find as many great words from books as it's possible. We love to read books and remember the best parts of them. That's why this website was created. I hope you'll enjoy it as well. Welcome to the Quotes.garden.

No activities.