7 listopada 2019 roku at 00:00 am

Cannibals prefer those who have no spines.

🇵🇱
(pl) Kanibale wolą tych, co nie mają kośćca.
 6 listopada 2019 roku at 11:58 pm

Is it progress if a cannibal uses a fork?

🇵🇱
(pl) Czy jeżeli ludożerca je nożem i widelcem - to postęp?
 6 listopada 2019 roku at 11:57 pm

There were grammatical errors even in his silence.

🇵🇱
(pl) Nawet w jego milczeniu były błędy językowe.
 6 listopada 2019 roku at 11:56 pm

In a war of ideas, it is people who get killed.

🇵🇱
(pl) W walce idei giną ludzie.
 6 listopada 2019 roku at 11:56 pm

All is in the hands of man. Therefore you should wash them often.

🇵🇱
(pl) Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je często myć.
 6 listopada 2019 roku at 11:55 pm

When smashing monuments, save the pedestals - they always come in handy.

🇵🇱
(pl) Burząc pomniki, oszczędzajcie cokoły. Zawsze mogą się przydać.
 6 listopada 2019 roku at 11:53 pm

"I will just wag my finger at him", he said, putting it on the trigger.

🇵🇱
(pl) „Pogrożę mu tylko palcem” - rzekł, kładąc go na cynglu.
 6 listopada 2019 roku at 11:49 pm

I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit".

🇵🇱
(pl) Wolę napis: „Wstęp wzbroniony”, aniżeli: „Wyjścia nie ma”.
 6 listopada 2019 roku at 11:48 pm

You must first have a lot of patience to learn to have patience.

🇵🇱
(pl) Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć.

Stanislaw Jerzy Lec

Author of quotes

No activities.