17 listopada 2019 roku at 5:53 pm

[...] you have to laugh at the things that hurt you just to keep yourself in balance, just to keep the world from running you plumb crazy.

🇵🇱
(pl) [...] trzeba się śmiać ze wszystkiego, co boli, aby zachować równowagę i nie dać się zwariować.
 17 listopada 2019 roku at 5:51 pm

But it’s the truth even if it didn’t happen.

🇵🇱
(pl) Ale to wszystko prawda, nawet jeśli nie miało miejsca.
 16 listopada 2019 roku at 11:13 pm

Sometimes lies were more dependable than the truth.

🇵🇱
(pl) Czasami na kłamstwach można polegać bardziej niż na prawdzie.
 7 listopada 2019 roku at 00:00 am

Cannibals prefer those who have no spines.

🇵🇱
(pl) Kanibale wolą tych, co nie mają kośćca.
 6 listopada 2019 roku at 11:58 pm

Is it progress if a cannibal uses a fork?

🇵🇱
(pl) Czy jeżeli ludożerca je nożem i widelcem - to postęp?
 6 listopada 2019 roku at 11:57 pm

There were grammatical errors even in his silence.

🇵🇱
(pl) Nawet w jego milczeniu były błędy językowe.
 6 listopada 2019 roku at 11:56 pm

In a war of ideas, it is people who get killed.

🇵🇱
(pl) W walce idei giną ludzie.
 6 listopada 2019 roku at 11:56 pm

All is in the hands of man. Therefore you should wash them often.

🇵🇱
(pl) Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je często myć.
 6 listopada 2019 roku at 11:55 pm

When smashing monuments, save the pedestals - they always come in handy.

🇵🇱
(pl) Burząc pomniki, oszczędzajcie cokoły. Zawsze mogą się przydać.
 6 listopada 2019 roku at 11:53 pm

"I will just wag my finger at him", he said, putting it on the trigger.

🇵🇱
(pl) „Pogrożę mu tylko palcem” - rzekł, kładąc go na cynglu.
 6 listopada 2019 roku at 11:49 pm

I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit".

🇵🇱
(pl) Wolę napis: „Wstęp wzbroniony”, aniżeli: „Wyjścia nie ma”.
 6 listopada 2019 roku at 11:48 pm

You must first have a lot of patience to learn to have patience.

🇵🇱
(pl) Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć.
 6 listopada 2019 roku at 3:28 am

I rebel — therefore we exist.

🇵🇱
(pl) Buntuję się, więc jestem.
 6 listopada 2019 roku at 3:28 am

Can one be a saint without God?, that's the problem, in fact the only problem, I'm up against today.

🇵🇱
(pl) Być świętym bez Boga - oto jedynie prawdziwy problem, jaki znam.
 6 listopada 2019 roku at 3:27 am

The evil that is in the world always comes of ignorance [...].

🇵🇱
(pl) Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy.

Good evening!

We want to find as many great words from books as it's possible. We love to read books and remember the best parts of them. That's why this website was created. I hope you'll enjoy it as well. Welcome to the Quotes.garden.

No activities.